Juridische informatie

Randstad Homeopaten* maakt gebruik van de volgende (juridische) documenten en procedures:

Intakeformulier Nadat je een afspraak bij ons hebt gemaakt, ontvang je daarvan een bevestiging per e-mail. Het intakeformulier vind je in die e-mail, met het verzoek het tijdig vóór het eerste consult in te vullen en terug te mailen. De opgevraagde informatie is nodig voor het aanmaken van jouw dossier.  

Behandelingsovereenkomst Een homeopaat en een patiënt die een behandelrelatie aangaan, sluiten juridisch gezien een behandelingsovereenkomst. In de schriftelijke behandelingsovereenkomst zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Je kunt hierbij denken aan de totstandkoming en beëindiging van de behandelings-overeenkomst, het behandelplan, informatie-verstrekkingsplicht, klachtprocedure en het recht op inzage. De behandelings-overeenkomst mailen wij vóór aanvang van het eerste consult.

Toestemmingsformulier Minderjarigen Voor de homeopathische behandeling van een minderjarig kind is (meestal) toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Hiervoor gebruiken wij het Toestemmingsformulier Minderjarigen. Het Toestemmingsformulier Minderjarigen mailen wij vóór aanvang van het eerste consult.

Algemene voorwaarden In aanvulling op de behandelingsovereenkomst, werken wij met algemene voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden mailen wij vóór aanvang van het eerste consult.

Akkoordformulier Bij aanvang van het eerste consult bespreken we de behandelingsovereenkomst en de algemene voorwaarden en beantwoordt de behandelend homeopaat eventuele vragen daarover. Als alles duidelijk is, dan wordt het akkoordformulier ondertekend. Daarmee verklaar je akkoord te gaan met de behandelingsovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. De behandelingsovereenkomst wordt niet separaat ondertekend. Deze werkwijze bespaart het papiergebruik en is zodoende duurzaam.  

Privacyverklaring In de privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met jouw privacy.

Cookieverklaring Voor onze website maken wij gebruik van een beperkt aantal functionele privacyvriendelijke cookies, waarvoor geen expliciete toestemming vereist is. In de cookieverklaring kun je hier meer over lezen. 

Disclaimer In de disclaimer wordt o.a. uitgelegd dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan de inhoud van onze website. Wij raden je aan om voor persoonlijk advies contact met ons (of je (huis)arts) op te nemen. Een ander deel van de disclaimer gaat over het auteursrecht: zonder onze schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de inhoud van onze website te gebruiken en/of te kopiëren. Toestemming kan worden gevraagd via het contactformulier op de website.

Beroepscode Wij nemen de beroepscodes van het GAT en het RBCZ  in acht.

Procedure Veilig Incidenten Melden (“VIM-procedure”). De homeopaten van Randstad Homeopaten doen er alles aan om te voorkomen dat er iets mis gaat. Maar als dat toch gebeurt, dan gaan we ermee aan de slag. Zodat we ervan kunnen leren. En, omdat we willen voorkomen dat het weer gebeurt. Wij maken hiervoor gebruik van de VIM-procedure. Ook u kunt er melding van maken als er iets (bijna) is misgegaan. Wij ontvangen uw melding bij voorkeur schriftelijk via het contactformulier, maar mondeling melding maken van een (bijna)incident bij een van de homeopaten van Randstad Homeopaten kan uiteraard ook.

Procedure datalekken Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik en verlies van persoonsgegevens tegen te gaan. Volgens de richtlijnen van de AVG is ook een procedure datalekken opgezet. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ons contactformulier

……………………………………………………………………………………………

Wij raden aan deze documenten goed door te lezen, zodat je volledig op de hoogte bent van onze werkwijze. Als je vragen hebt of suggesties, laat het ons weten via het contactformulier op de website.

……………………………………………………………………………………………

* Barbara Bekker en Janine Hardenberg werken samen onder de naam “Randstad Homeopaten”, maar handelen ieder voor eigen rekening en risico vanuit hun zelfstandig gevestigde homeopathische praktijk. De informatiegegevens van beide homeopathische praktijken zijn hieronder overzichtelijk opgenomen.